Vyhľadávať podľa rozmeru

Jazdný odpor: nočná mora spotreby

Často sa hovorí o nízkom jazdnom odpore pri predaji v súvislosti s európskymi predpismi v rámci chránenia životného prostredia. Ale o čom sa to presne hovorí?

Jazdný odpor je vynaložená energia pri deformácii pneumatiky pri styku s vozovkou a trenie, ktoré z toho vyplýva. Závisí od viskoelastických vlastností kaučuku, ktorá sa bežnejšie nazýva hysterézia.

Tá spadá do všeobecného rámca jazdného odporu, ktorému podliehajú všetky vozidlá (zotrvačnosť, odpor vzduchu atď.).

Pro vodiča, ktorý sa snaží znížiť spotrebu paliva je jazdný odpor kľúčom k ušetreniu množstva paliva za rok.

Je všeobecne známe, že pneumatiky, ktoré sú zložené z kaučuku s významným podielom oxidu kremičitého majú jazdný odpor nižší ako iné.

Ďalšie dôležité prvky s ktorými treba rátať sú:

  • hmotnosť (disky a pneumatiky) : čím je koleso ľahšie, tým viac paliva ušetríte.
  • Pevnosť bočníc: čím su bočnice tvrdšie, menej sa pneumatika deformuje a vozidlo má nižšiu spotrebu.
  • Kvalita povrchu vozovky (nedá sa modifikovať vodičom).

Ako sa meria jazdný odpor ?

Podľa veľmi presných noriem (ISO 28580) sa meranie jazdného odporu robí v laboratóriu pri teplote 25°C. Na vykonanie tohto merania používa laboratórium valec (pozrite oproti) na ktorý sa nasadí testovaná pneumatika pri danom zaťažení a tlaku.

Prvé meranie sa robí bez pneumatiky. Valec sa točí naprázdno a meria sa sila potrebná na tento pohyb. Druhé meranie sa potom vykonáva s pneumatikou, kde sa meria znovu sila potrebná na roztočenie valca.

Nakoniec sa výpočtom rozdielu medzi týmito dvoma silami získa pár nazvaný jazdný odpor, ktorý je vyjadrený v kilogramoch na tonu.


Vedzte:

Pri výmene použitej pneumatiky za novú pneumatiku sa jazdný odpor zvýši priemerne o 20%, ktorý môže reprezentovať mierne zvýšenie spotreby paliva v prvých mesiacoch používania.

Jazdný odpor sa môže meniť počas jazdy: keď sú už pneumatiky zahriaté, odpor sa zníži.

Koeficient odporu umožňuje pochopiť, prečo niektorí vodiči uprednostňujú pneumatiky s impozantným dezénom, pretože odpor a stlačenie sa rozšíria na väčšiu plochu čo pomáha predĺžiť životnosť pneumatiky.


LiveChat
Whatsapp Messenger