Vyhľadávať podľa rozmeru

Vzájomná výmena pneumatík: rady a informácie

Prečo zamieňať pneumatiky?

  • Predídenie nepravidelnému opotrebovaniu
  • Udržiavanie dobrej priľnavosti
  • Predĺženie životnosti
  • Detekcia abnormálneho opotrebovania z dôvodu zlej geometrie

Kedy treba zameniť pneumatiky?

Odporúča sa zamieňať pneumatiky každých 8000 km.

Ako dobre zamieňať pneumatiky?

Vozidlo Typ zámeny
Tlačné alebo ťažné Krížová zámena
4x4 Krížová zámena
Vozidlá vybavené pneumatikami so smerovými drážkami Pozdĺžna zámena

Treba vyvážiť kolesá po zámene?

Nie je to potrebné pokiaľ necítite vibrácie na volante. Rovnováha sa v princípe nemení montážou na inú nápravu vozidla.


Poznámka
  • Pre vozidlá vybavené pneumatikami rozdielnej veľkosti

Odporúča sa vykonať priečna zámena. Pneumatika vpredu vľavo na miesto pneumatiky vpredu vpravo a naopak, pneumatika vzadu vľavo na miesto zadnej pravej pneumatiky a naopak.

Neodporúča sa zámena pneumatík.


LiveChat
Whatsapp Messenger