Editor

Túto stránku edituje AD TYRES INTERNATIONAL SLU.
Sídlo sa nachádza v C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 Andorra la Vella, Andorra.
VAT SK4120053949, Capital 1.000.000 EUR · Recording Date : 30/05/2016
Publication director: Hugo LACASSE · Email: cm(a)adtyre.com · Phone: +376 810 888
Stránka hostovaná spoločnosťou: AD TYRES INTERNATIONAL SLU, C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 Andorra la Vella, Andorra, Telefón: +376 810 888, Email hosting@adtyre.com.
Na vyhradených serveroch prenajatých od OVH Gmbh +49 681 906730 Christophstraße 19, 50670 Köln Deutschland.

Zodpovednosť

Všetky informácie prístupné prostredníctvom tejto stránky sú poskytované v štáte. AD TYRES INTERNATIONAL SLU neposkytuje žiadne záruky, výslovné alebo implicitné, a nepreberá žiadnu zodpovednosť, pokiaľ ide o využívanie týchto informácií. AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie je zodpovedný za prípadné nepresnosti či chyby alebo opomenutia obsiahnuté na týchto stránkach. Užívateľ je sám zodpovedný za použitie týchto informácií. AD TYRES INTERNATIONAL SLU si vyhradzuje právo zmeniť kedykoľvek informácie, vrátane aktualizácie tejto stránky. AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie je zodpovedný za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, vyplývajúce z informácií obsiahnutých na týchto stránkach. Iné stránky, ktoré obsahujú hypertextový odkaz na tejto stránke nie sú pod kontrolou, AD TYRES INTERNATIONAL SLU teda nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Užívateľ je sám zodpovedný za ich použitie.

Copyright

Celý táto stránka sa vzťahuje na Andorrane právne predpisy o autorských právach a duševnom vlastníctve. Všetky reprodukčné práva sú vyhradené, vrátane ikonografických a fotografických dokumentov.

LiveChat
Whatsapp Messenger