Všeobecné obchodné podmienky predaja


Naše všeobecné obchodné podmienky predaja majú za cieľ poskytnúť vám väčšie povedomie o vašich právach ako zákazníka; prečítajte si pozorne nižšie uvedené informácie.


Tieto obchodné podmienky predaja určujú podmienky, ktoré sa vzťahujú na nákup tovaru spoločnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU - ďalej len «AD TYRES INTERNATIONAL SLU» alebo «Spoločnosť» - založenej podľa právnych predpisov Andorry a registrovanej na adrese C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 Andorra la Vella v Andorre s kapitálom 1 000 000 EUR pod registračným číslom NRT: L-711448-M Dátum záznamu: 30.05.2016 v obchodnom registri.
Akákoľvek súkromná osoba alebo podnikateľský subjekt uskutočňujúci nákup na webovej lokalite Spoločnosti bude ďalej označovaná ako «Zákazník» alebo «Kupujúci».
Tieto Všeobecné obchodné podmienky predaja predstavujú dohodu medzi spoločnosťou AD TYRES INTERNATIONAL SLU a zákazníkom.


Úvod

Webová lokalita www.pneuleader.sk je voľne prístupná pre všetkých. Bola vytvorená na predaj pneumatík, diskov kolies a snehových reťazí súkromným osobám a podnikateľským subjektom. Na tejto webovej lokalite nájdete podrobný popis týchto výrobkov.


1. Predmet

Tieto Všeobecné obchodné podmienky definujú práva a povinnosti Spoločnosti a Zákazníka pri online nákupe výrobkov ponúkaných spoločnosťou. Zákazník musí v čase potvrdenia objednávky odkazovať na Všeobecné obchodné podmienky predaja, ktoré sú uvedené na tejto webovej lokalite.


2. Všeobecné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky predaja sa vzťahujú na všetok predaj výrobkov prostredníctvom webovej lokality Spoločnosti, používaním tejto webovej lokality zákazník akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky predaja a tým uzatvára dohodu so Spoločnosťou. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto Všeobecné obchodné podmienky predaja zverejnením novej verzie na webovej lokalite. Platné Všeobecné obchodné podmienky predaja sú potom tie, ktoré sú zverejnené na webovej lokalite v okamihu zaplatenia objednávky.

Všeobecné obchodné podmienky predaja je možné nájsť na nasledujúcej adrese: https://www.pneuleader.sk/vseobecne-podmienky-predaja

Spoločnosť zaručuje, že u všetkých objednávok zadaných na webovej lokalite existuje možnosť overenia pred zadaním objednávky. Zákazník vyhlasuje, že si prečítal a prijal tieto Všeobecné obchodné podmienky predaja v plnom rozsahu.

Podľa britských právnych predpisov Zákazník vyhlasuje, že je plne oprávnený zastupovať súkromnú osobu alebo obchodný subjekt, za ktorý koná. Informácie registrované Spoločnosťou sú dôkazom všetkých transakcií, pokiaľ sa nepreukáže iné.

Všetky reklamácie musia byť zaslané Zákazníckemu servisu. Komerčná služba spoločnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU nemôže vybavovať reklamácie.

Zákazník si môže otvoriť popredajný tiket v príslušnej objednávke pripojením k svojmu účtu na webovej lokalite Spoločnosti. Zákaznícky servis je tiež možné kontaktovať tu: https://www.pneuleader.sk/kontakt


3. Cena

Cena výrobkov na našej webovej lokalite je uvedená v librách šterlingov so všetkými zahrnutými daňami a je podrobne uvedená na stránke samotného výrobku.

V súlade s nižšie uvedeným Oddielom 16 sa na každú objednávku vzťahuje andorrské právo. Tieto objednávky sa považujú za spracované na území, kde je usadená spoločnosť AD TYRES INTERNATIONAL SLU. V dôsledku toho môžu ceny týchto výrobkov zahŕňať environmentálny príspevok požadovaný štátom Andorra.

V prípade, že orgány Spojeného kráľovstva upravia DPH, spoločnosť podľa toho upraví ceny výrobkov.

V okamihu nákupu sa ceny zobrazia v librách šterlingov v nákupnom košíku so zahrnutými všetkými daňami.

Cena výrobkov sa mení niekoľkokrát denne. Ceny zobrazené na webovej lokalite môžu byť kedykoľvek a bez oznámenia upravené. Takéto úpravy však nebudú mať vplyv na žiadne objednávky, ktoré Zákazník už uskutočnil pred vykonaním úprav.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU sa zaväzuje uplatniť cenu uvedenú na webovej lokalite v okamihu potvrdenia objednávky. Telekomunikačné náklady potrebné na prístup na webovú lokalitu AD TYRES INTERNATIONAL SLU hradí Zákazník. To isté platí aj pre náklady na dopravu.


4. Výrobky

Vlastnosti a cenu výrobkov si Zákazník môže pozrieť na webovej lokalite Spoločnosti.

Určité informácie, ako napríklad obrázky produktov alebo informácie zobrazené na štítkoch s hodnotením kvality a výkonu, sú nezmluvné; AD TYRES INTERNATIONAL SLU nemôže byť považovaná za zodpovednú, ak sa objednaný výrobok alebo informácie na štítku s hodnotením kvality a výkonu líšia od obrázka zobrazeného na webovej lokalite.

DOT označuje dátum výroby pneumatiky. Je to štvormiestne číslo označujúce týždeň a rok dátumu výroby. Všetky pneumatiky vyrobené pred menej ako 36 mesiacmi sa považujú za nové. Spoločnosť AD TYRES INTERNATIONAL SLU nemôže akceptovať žiadny nárok na pneumatiky vyrobené za posledných 36 mesiacov.

Zákazník berie na vedomie, že bol informovaný o prepravných poplatkoch, platbe a podmienkach dodania.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU realizuje objednávku Zákazníka v medziach dostupnosti na sklade. V prípade, že určitá položka nie je na sklade, AD TYRES INTERNATIONAL SLU o tom bude informovať Zákazníka.

Tieto informácie o objednávke sú potom Zákazníkovi podrobne oznámené v angličtine po potvrdení objednávky a tým k vytvoreniu dohody medzi Spoločnosťou a Zákazníkom. Súhrn a potvrdenie sa Zákazníkovi zašle po potvrdení objednávky.

Pod každým obrázkom na našej webovej lokalite je dohodnuté a uvedené, že obrázky nie sú zmluvné. AD TYRES INTERNATIONAL SLU nemôže byť považovaná za zodpovednú, ak sa objednaný výrobok líši od obrázku zobrazeného na webovej lokalite.

S výnimkou osobitných podmienok sú tu uvedené práva udelené iba fyzickej osobe podpisujúcej objednávku (alebo vlastníkovi poskytnutej e-mailovej adresy).

V súlade s právnymi podmienkami týkajúcimi sa dodržiavania súladu a skrytých chýb spoločnosť AD TYRES INTERNATIONAL SLU refunduje alebo vymieňa chybné alebo nezodpovedajúce výrobky v objednávkach.

O refundáciu platby je možné požiadať nasledujúcimi spôsobmi:

AD TYRES INTERNATIONAL SLU organizuje vrátenie chybných výrobkov na svoje náklady a zaväzuje sa, že v plnej miere vráti zákazníkovi peniaze do 10 pracovných dní od okamihu vrátenia výrobku do skladu. Plná refundácia závisí od výsledku odborného posúdenia a je možné ju vysporiadať, ak sa pri hodnotení zistí chyba v prospech zákazníka.

Refundácia bude vždy vysporiadaná rovnakými platobnými prostriedkami ako bola vykonaná objednávka (banková karta, bankový prevod, atď.)

Stáva sa, že určití výrobcovia predávajú svoje výrobky pod inou značkou. Ide napríklad o pneumatiky Maxxis a Cheng Shin a CST, čo sú tri značky vyrobené rovnakou spoločnosťou: Cheng Shin / CST. To platí aj pre značky Mitas a Sava. Tieto pneumatiky vyrába rovnaká spoločnosť, a preto majú rovnakú kvalitu a výkon. AD TYRES INTERNATIONAL SLU nemôže vopred vedieť, ktorá značka pneumatík bude dodaná na objednávku jednej z týchto značiek pneumatík.

Ak sa Zákazník rozhodne pneumatiku vrátiť, náklady na spätnú prepravu bude v plnej miere hradiť sám.

Ak spoločnosť AD TYRES INTERNATIONAL SLU zorganizuje vrátenie výrobkov, poplatok za spiatočnú dopravu je 25 € za položku v prípade, že vyzdvihnutie tovaru (tovarov) vykonáva profesionálny dopravca.

Zákazník sa môže rozhodnúť vrátiť položky na svoje vlastné náklady. V takom prípade musí Zákazník požiadať o platnú spiatočnú adresu od spoločnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU a za spiatočnú dopravu bude niesť zodpovednosť sám Zákazník. AD TYRES INTERNATIONAL SLU poskytne Zákazníkovi vratný dokument, ktorý Zákazník priloží k balíku (balíkom). AD TYRES INTERNATIONAL SLU nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty počas spiatočnej prepravy. Zákazníkovi bude vrátená celá suma do 10 pracovných dní od okamihu vrátenia výrobku do skladu.

Refundácia bude vždy vysporiadaná rovnakými platobnými prostriedkami ako bola vykonaná objednávka (banková karta, bankový prevod, atď.)


5. VLASTNÍCTVO A PRENOS RIZÍK

Produkty sa stávajú majetkom Zákazníka po potvrdení objednávky. V dôsledku toho je zákazník výlučne zodpovedný za dovoz a uvedenie Produktov do cieľovej krajiny, ktorú si vybral na odoslanie. Zákazník je vyzvaný, aby prekonzultoval prípadné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z dovozu Produktov do uvedenej krajiny určenia.

Akékoľvek riziko straty alebo poškodenia Produktov prechádza prevodom vlastníctva na profesionálneho zákazníka alebo neprofesionálneho zákazníka.

Akékoľvek riziko straty alebo poškodenia Produktov prechádza na Zákazníka Spotrebiteľa, keď Zákazník alebo ním určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom navrhnutým Predávajúcim, fyzicky prevezme Produkty.


6. Podmienky prepravy

Doručenie zvyčajne trvá 2 až 8 pracovných dní. Nemôžeme zaručiť prepravné lehoty. Stáva sa, že balík mešká z dôvodu dopravných problémov alebo nehôd počas prepravy. Limit dodacej lehoty je stanovený na 30 dní od prijatia platby. Po uplynutí tohto časového limitu je možné Zákazníkovi vrátiť platbu na základe jednoduchej žiadosti o zrušenie jeho objednávky.

Ak je dodacou adresou montážne stredisko, je zodpovednosťou zákazníka kontaktovať priamo toto montážne stredisko s cieľom dohodnúť si termín a overiť dostupnosť.

Prepravné poplatky sa účtujú v prípade objednávky dvoch rovnakých výrobkov.

V prípade, že je objednaná jedna položka (pneumatika, ráfik), dopravné hradí Zákazník, pokiaľ sa objednávka netýka pneumatík pre motocykle alebo v určitých prípadoch, keď je poplatok za prepravu účtovaný za nákup aspoň jednej pneumatiky.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU sa zaväzuje dodať výrobky na dodaciu adresu uvedenú Zákazníkom počas zadávania objednávky.

Ak objednávka obsahuje niekoľko rôznych položiek, je možné, že tieto rôzne položky nebudú doručené v ten istý deň, preto v týchto prípadoch nie je možné Zákazníkovi uznať sťažnosť.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU nemôžu niesť zodpovednosť, ak Zákazník uviedol neúplnú alebo nesprávnu dodaciu adresu, čo potom vedie k nemožnosti dodania výrobkov. V takom prípade bude Zákazníkovi v plnej výške účtovaný poplatok za spiatočnú dopravu vo výške 25 EUR za balík.

Ak Zákazník nie je prítomný v čase doručenia, musí kontaktovať prepravcu zodpovedného za jeho balík, aby si dohodol nový termín dodania alebo získal adresu skladu, kde je balík zákazníka prepravcom uskladnený.

Pokiaľ zákazník nedokončí vyššie uvedené úkony, zásielka bude vrátená do skladu AD TYRES INTERNATIONAL SLU do 10 pracovných dní a Zákazníkovi budú účtované poplatky za spiatočnú prepravu. Refundácia Zákazníkovi bude spracovaná po vrátení tovaru do skladu s odpočítaním poplatku za spiatočnú prepravu vo výške 25 EUR za balík.

Za všetky straty alebo poškodenia výrobku zodpovedá Zákazník od okamihu, keď Zákazník prevezme výrobok.

Zákazník musí buď informovať prepravcu o všetkých problémoch písomne v čase dodávky, alebo odmietnuť dodávku s uvedením dôvodu.

Zákazník musí skontrolovať stav a zhodu dodaného výrobku v čase dodania, a to v prípade, že sa dodávka uskutočňuje na domácu adresu alebo adresu montážneho strediska.

Pokiaľ dodaný výrobok nezodpovedá objednanému výrobku alebo je doručený balík poškodený, musí Zákazník doručenie odmietnuť. Zákazník potom musí o tom okamžite informovať spoločnosť AD TYRES INTERNATIONAL SLU kontaktovaním Zákazníckeho servisu spoločnosti prostredníctvom systému tiketov alebo zaslaním faxu alebo listu (AD TYRES INTERNATIONAL SLU C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 Andorra la Vella, Andorra).

AD TYRES INTERNATIONAL SLU neprevezme späť žiadne výrobky, ktoré už boli namontované alebo použité.

V prípade, že Zákazník namieta proti podpisu na dodávke, bude reklamácia uplatnená u prepravnej spoločnosti. Zákazníkovi bude zaslané potvrdenie o neprevzatí, ktoré musí byť vrátené s uvedením dátumu a podpisom Zákazníka, aby bolo možné uplatniť reklamáciu u prepravnej spoločnosti. Ak bola dodávka realizovaná na adresu montážneho strediska, musí Zákazník požiadať montážne stredisko o podpísanie potvrdenia.

Lehota na vybavenie reklamácie je minimálne 10 pracovných dní od dátumu uplatnenia reklamácie a odpoveď od prepravnej spoločnosti môže byť doručená až o 4 týždne. Táto lehota je stanovená prepravnou spoločnosťou, AD TYRES INTERNATIONAL SLU nezodpovedá za žiadne oneskorenie.

Ak si Zákazník zvolí ako doručovaciu adresu adresu jedného z partnerských montážnych stredísk Spoločnosti, súhlasí s tým, aby pneumatiky boli namontované vo zvolenom montážnom stredisku. Ceny montáže sú stanovené montážnym strediskom a nie spoločnosťou AD TYRES INTERNATIONAL SLU a Zákazník musí tieto ceny akceptovať. Ak Zákazník odmietne namontovanie pneumatík v montážnom stredisku, do ktorého bola doručená objednávka, má montážne stredisko právo požadovať od Zákazníka primeranú sumu platby za prevzatie a uskladnenie pneumatík Zákazníka.

Spoločnosť nemôže byť zodpovedná za služby montáže, vyvažovania alebo iné služby montážnych stredísk, kde si zákazník objednal pneumatiky, pretože montážne strediská nijakým spôsobom nesúvisia so Spoločnosťou. Obchodný vzťah medzi montážnym strediskom a Zákazníkom je predmetom dohody medzi montážnym strediskom a Zákazníkom.

Informácie týkajúce sa montážnych stredísk, ako sú otváracie hodiny, ceny a služby, maximálna veľkosť montovaného rozmeru atď., sú poskytované montážnymi strediskami. AD TYRES INTERNATIONAL SLU nemôže byť zodpovedná za to, že sa ceny alebo otváracie hodiny montážnych stredísk, zobrazené na webovej lokalite, líšia od skutočných cien alebo otváracích hodín. Je zodpovednosťou Zákazníka kontaktovať montážne stredisko vybrané pre dodanie a požiadať o ceny a dostupnosť pred vystavením objednávky.

Tieto informácie môžu byť upravené na webovej lokalite bez vedomia spoločnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU.


7. Dostupnosť a prezentácia

Materiál na sklade a ceny sa na webovej lokalite automaticky upravujú niekoľkokrát denne. AD TYRES INTERNATIONAL SLU zrealizuje objednávku Zákazníka v medziach dostupnosti na sklade. V prípade, že výrobok nie je na sklade, AD TYRES INTERNATIONAL SLU o tom okamžite informuje Zákazníka a Zákazníkovi ho plne vráti peniaze rovnakým spôsobom, akým bola pôvodne uhradená objednávka.


8. Kontakt

Náš Zákaznícky servis je k dispozícii prostredníctvom kontaktného formulára pre obchodné otázky alebo prostredníctvom systému tiketov pre otázky týkajúce sa popredajného servisu objednávok.

Aby sa zákazník mohol pripojiť k svojmu účtu, musí použiť rovnakú e-mailovú adresu, akú použil pri zadávaní objednávky, s heslom zvoleným počas objednávky.

Náš popredajný servis je otvorený od 8:00 do 16:00 (okrem víkendov a štátnych sviatkov).

Kliknutím sem sa pripojíte k nášmu tímu: https://www.pneuleader.sk/kontakt


9. Zrušenie objednávky

AD TYRES INTERNATIONAL SLU má možnosť požiadať o zrušenie objednávky po potvrdení platby.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU súhlasí s reagovaním na žiadosti o zrušenie a vykonaním týchto žiadostí, ale nemôže niesť zodpovednosť za prípad, že pokus o zrušenie zlyhá. Po prevzatí položiek prepravcom je nemožné objednávku zrušiť alebo zastaviť.

Ak je zrušenie potvrdené, Zákazník o ňom dostane potvrdenie od Spoločnosti a vrátenie platby bude spracované do 10 pracovných dní rovnakými platobnými prostriedkami, ako bola pôvodne zaplatená objednávka.

V prípade, že objednávku nie je možné zrušiť, má Zákazník možnosť odmietnuť doručenie. Po vrátení tovaru do skladu AD TYRES INTERNATIONAL SLU bude vrátenie platby spracované s odpočítaním poplatku za spiatočnú prepravu vo výške 25 EUR za balík.

Ak zákazník prevezme dodávku, spoločnosť AD TYRES INTERNATIONAL SLU môže zabezpečiť vrátenie výrobkov. Poplatok za spiatočnú prepravu je v tomto prípade 25 EUR za položku.

Zákazník sa môže rozhodnúť vrátiť položky na svoje vlastné náklady. V takom prípade musí Zákazník informovať AD TYRES INTERNATIONAL SLU, aby získal spiatočnú adresu, na ktorú je potrebné výrobky zaslať späť. V takom prípade Zákazník nesie plnú zodpovednosť za prepravu až do okamihu, keď výrobok dorazí do skladu spoločnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU. Spoločnosť nemôže byť zodpovedná za stratu alebo poškodenie počas spiatočnej prepravy. Hneď ako sa výrobok vráti do skladu, spoločnosť AD TYRES INTERNATIONAL SLU spracuje celú refundáciu do 10 pracovných dní.


10. Platba

Platba musí byť zrealizovaná okamžite pri vystavení objednávky. Zákazník môže platiť bankovou kartou, cez PayPal alebo bankovým prevodom.

Ak je platba uskutočnená bankovým prevodom, je zákazník povinný uviesť číslo objednávky na platobnom formulári. AD TYRES INTERNATIONAL SLU môže identifikovať objednávku pomocou tohto čísla objednávky. Hneď po doručení platby bankovým prevodom (môže to trvať až 72 hodín) je objednávka overená a výrobok je odoslaný Zákazníkovi.

Zákazník o tom obdrží e-mailom potvrdenie.

Všetky bankové karty vydané bankovými inštitúciami mimo Veľkej Británie musia byť medzinárodnými bankovými kartami (Mastercard alebo Visa). Zabezpečenú online platbu bankovou kartou vykonáva poskytovateľ.

Všetky platobné procesy uskutočňované medzi jednotlivými Zákazníkmi a platobným systémom HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT sú plne šifrované a chránené. Protokol použitý pri platbe je SSL zaregistrovaný v elektronickom bankovníctve (protokol 3D Secure).

Všetky informácie týkajúce sa objednávky a čísla bankovej karty sú chránené a nezobrazujú sa na Internete. Číslo bankovej karty sa nikdy nevytlačí na žiadny dokument, faktúru alebo iný papier.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU nepozná čísla bankových kariet. Systém HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT neuchováva čísla bankových kariet, keď je platobná transakcia postúpená banke. Nikto teda nemá prístup k údajom o bankovej karte zákazníka prostredníctvom informačnej techniky alebo tlačených dokumentov. Riziko hacknutia a získania čísla bankovej karty Zákazníka počas nákupnej akcie na webových lokalitách spoločnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU prostredníctvom systému HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT je nulové.

Profesionálni Zákazníci môžu svoje platby uskutočňovať prostredníctvom bankových kariet alebo pomocou automatického debetného systému spoločnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU.

Platobná transakcia potvrdená Zákazníkom je okamžite zaúčtovaná na ťarchu jeho účtu. V súlade s článkom L. 132-2 menového a finančného zákonníka je záväzok platby bankovou kartou neodvolateľný. Poskytnutím údajov o svojej bankovej karte počas procesu platby Zákazník oprávňuje spoločnosť AD TYRES INTERNATIONAL SLU na odpísanie z jeho karty vo výške zodpovedajúcej uvedenej cene. Zákazník potvrdzuje, že je skutočne zákonným vlastníkom debetnej karty a že má právo túto kartu používať. V prípade chyby alebo nemožnosti zaťažiť debetnú kartu, je objednávka okamžite zrušená.

Činnosti spojené so zmluvou o predaji na diaľku vykonáva spoločnosť AD TYRES INTERNATIONAL EU so sídlom na Level 3 Suite No. 2407, Tower Business Center, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - registračné číslo spoločnosti OC 1277.


10.1 Platba kreditnou kartou v splátkach 4

Možnosť 4 - splátok so stúpajúcou výškou je k dispozícii v súlade s podmienkami uvedenými nižšie (kompletné kolesá sú vylúčené).

Celková cena vašej objednávky Náklady na projekt
0.00 € - 199.99 € 6.90%

Neakceptujú sa zahraničné karty, karty iba na výber, karty so systematickou autorizáciou (Electron, Maestro, Cirrus ...) a elektronické karty.

Vaše lehoty 4 sú hradené inkasom alebo kreditnou kartou.

Lehoty 4 sú tieto:

  • Lehota 1 : deň objednávky, 1/4 z čiastky objednávky vrátane manipulačných poplatkov.
  • Lehota 2 : 30 dní po objednávke, 1/4 z čiastky objednávky vrátane manipulačných poplatkov.
  • Lehota 3 : 60 dní po objednávke, 1/4 z čiastky objednávky vrátane manipulačných poplatkov.
  • Lehota 4 : 90 dní po objednávke, 1/4 z čiastky objednávky vrátane manipulačných poplatkov.

V prípade odmietnutia vašej platby vám dáme 7 dní na nápravu vašej situácie bez úrokov z omeškania pri zachovaní práva využívať vašu «jednoduchosť platieb». Po tomto období stratíte právo využívať «jednoduchosť platieb» a všetky sumy budú okamžite splatné. Úrok z omeškania bude vypočítaný od dátumu vašej objednávky kurzom ECB plus 10 bodov, bez predchádzajúceho upozornenia.


11. Právo na zrušenie

Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré si môže uplatniť bez uvedenia dôvodu alebo zaplatenia akýchkoľvek pokút - okrem platby poplatkov za spiatočnú prepravu - po dobu 14 dní odo dňa prijatia tovaru objednaného na webovej lokalite.

Za účelom uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný spoločnosť písomne informovať zreteľne formulovaným vyhlásením do 14 dní od prijatia príslušného tovaru. Zákazník môže otvoriť tiket v príslušnej objednávke za účelom kontaktovania popredajného servisu alebo zaslať faxom alebo listom (AD TYRES INTERNATIONAL SLU C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 Andorra la Vella, Andorra).

Zákazník bude znášať všetky náklady na vrátenie tovaru pri uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy, v plnej výške mu bude vrátená iba cena zakúpeného produktu a náklady na prepravu.

Spoločnosť nie je schopná vziať späť žiadne namontované koleso, s výnimkou, keď je dodávka odmietnutá z dôvodu poškodenia počas prepravy.

Výrobky musia byť vrátené v pôvodnom obale nepoužité a nepoškodené.

Poplatky za spiatočnú dopravu sa vždy odpočítavajú od konečnej refundácie za objednávku.

Výrobky je možné vrátiť nasledujúcimi spôsobmi

  • AD TYRES INTERNATIONAL SLU môžu zorganizovať vrátenie tovaru a potom vrátiť peniaze zákazníkovi maximálne do 15 dní od dátumu prijatia tovaru na sklad, s odpočítaním poplatku za spiatočné odoslanie 25 EUR za kus
    Ak bola položka namontovaná alebo použitá, nebude vrátená žiadna platba.
  • Zákazník sa môže rozhodnúť vrátiť položky na svoje vlastné náklady. V takom prípade musí najprv Zákazník informovať AD TYRES INTERNATIONAL SLU, aby získal spiatočnú adresu, na ktorú je potrebné výrobky zaslať späť. V takom prípade Zákazník nesie plnú zodpovednosť za prepravu až do okamihu, keď výrobok dorazí do skladu spoločnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU. Spoločnosť nemôže byť zodpovedná za stratu alebo poškodenie počas spiatočnej prepravy. Hneď ako sa výrobok vráti do skladu, spoločnosť AD TYRES INTERNATIONAL SLU spracuje celú refundáciu. Zákazníkovi bude vždy vrátená suma rovnakými prostriedkami, ako bola zaplatená objednávka: banková karta, PayPal alebo bankový prevod.
    V prípade, že platba prebehla bankovým prevodom, budú požadované bankové údaje Zákazníka.

12. Záruky

AD TYRES INTERNATIONAL SLU má zákonnú povinnosť poskytovať záruky na súlad s právnymi predpismi a skryté chyby.

Záruka platí počas dvoch rokov od dátumu dodania. Môže sa rozhodnúť, či dostane výmenu výrobku alebo mu bude vrátená platba; výmena závisí od dostupnosti výrobku. Zákazník má právo požadovať odborné posúdenie pneumatiky, ak zistí, že je chybná.

Táto pneumatika bude povinne zaslaná späť výrobcovi na odborné posúdenie. Za spiatočnú prepravu zodpovedá AD TYRES INTERNATIONAL SLU.

Odborné posúdenie môže trvať až niekoľko mesiacov (minimálne 3 mesiace). Počas tohto obdobia nemôže Spoločnosť poslať Zákazníkovi náhradu alebo mu vrátiť peniaze bez výsledkov odborného posúdenia.

Po vykonaní odborného posúdenia dostane zákazník správu z odborného posúdenia, ktorá ho bude informovať o výsledku. Po obdržaní výsledkov nie je možné zohľadniť žiadny nárok.

Ak odborné posúdenie odhalí chybu, bude Zákazníkovi vrátená platba, inak bude Spoločnosť musieť Zákazníkovi fakturovať náklady na posúdenie, ktoré je 35 EUR za pneumatiku.

Zákazníkovi bude vrátená suma rovnakým spôsobom, ako bola zaplatená objednávka.

Ak je výsledok odborného posúdenia negatívny, príslušná pneumatika bude buď zničená, alebo vrátená zákazníkovi.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU zaručuje všetkým svojim Zákazníkom, že výrobky zodpovedajú európskym právnym predpisom a sú schválené na jazdu po ceste (pokiaľ nie je na webovej lokalite uvedené inak, napríklad pre štvorkolky).

Zákazník sa musí ubezpečiť, že zakúpené pneumatiky a ráfiky zodpovedajú popisu výrobcu jeho vozidla.

Zákazník musí rešpektovať popis a odporúčanie výrobcu týkajúce sa bezpečnosti a spoľahlivosti vozidla, najmä pokiaľ ide o veľkosť pneumatík a ráfikov, hustenie a tlak v pneumatikách a podmienky montáže a skladovania pneumatík.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU v žiadnom prípade nemôže niesť zodpovednosť za výber, ktorý zákazník urobí pri kúpe výrobku, za nesprávne skladovanie alebo za použitie výrobku za nesprávnych podmienok. Zákazník sa musí ubezpečiť, že objednané výrobky sú kompatibilné s jeho vozidlom a sú v súlade s popisom a odporúčaním výrobcu.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou montážou alebo bežným opotrebovaním pneumatík alebo následkami nesprávneho použitia výrobkov alebo poškodenia výrobkov z dôvodu nedbalosti.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU neposkytuje doplnkovú záruku inú, ako zákonnú záruku dodržiavania právnych predpisov a skrytých vád.

Spoločnosť nemôže byť zodpovedná za služby montáže, vyvažovania alebo iné služby montážnych stredísk, kde si zákazník objednal pneumatiky, pretože montážne strediská nijakým spôsobom nesúvisia so Spoločnosťou. Obchodný vzťah medzi montážnym strediskom a Zákazníkom je predmetom dohody medzi montážnym strediskom a Zákazníkom.


13. Práva duševného vlastníctva

Všetky informácie týkajúce sa práv duševného vlastníctva, ako sú značky, výrobky, názvy domén, obrázky, videá, texty atď., sú duševným vlastníctvom spoločnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU.

Na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok predaja sa nevykonáva žiadny prevod práv duševného vlastníctva.

Tento tovar je výlučným vlastníctvom spoločnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU a nemôže byť použitý alebo reprodukovaný vcelku alebo sčasti bez predchádzajúceho súhlasu.


14. Vyššia moc

V prípade neočakávanej udalosti alebo vyššej moci, ktoré bránia spoločnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU v plnení svojich záväzkov voči Zákazníkovi, bude táto povinnosť pozastavená. AD TYRES INTERNATIONAL SLU čo najskôr informujú zákazníka o výskyte takejto udalosti.


15. Ochrana osobných údajov

AD TYRES INTERNATIONAL SLU sa zaväzuje chrániť osobné údaje používateľov webovej lokality pneuleader.sk. Všetky osobné informácie sú bezpečne odosielané a ukladané u správcu webovej lokality vo Francúzsku. Možno bude potrebné, aby spoločnosť AD TYRES INTERNATIONAL SLU zhromažďovala osobné údaje o používateľoch jej lokality a odovzdávala ich svojim partnerom.

V súlade s britským zákonom o ochrane údajov z roku 1998 (v znení neskorších predpisov) majú Zákazníci právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu a vymazanie (ako sú definované v zákone o ochrane údajov) alebo na námietky proti ich spracovaniu. Zákazníci tak môžu urobiť zaslaním listu na nasledujúcu adresu:


AD TYRES INTERNATIONAL SLU
C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 Andorra la Vella, Andorra
E-mail: cm(a)adtyre.com - Telefón: +376 810 888


16. Rozhodné právo a jurisdikcia

Zmluvné vzťahy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa v príslušnom členskom štáte medzi Predávajúcim a Zákazníkom-Spotrebiteľom, ktorý sa nachádza na území Európskej únie upravuje legislatíva členského štátu, v ktorom bol zriadený.

Keďže informácie uvedené v objednávke elektronicky spracováva maltská spoločnosť Predávajúceho, pri spracovávaní osobných údajov sa uplatňuje maltská legislatívna úprava.

V prípade akejkoľvek ďalšej otázky, ktorá nespadá do dvoch vyššie uvedených klauzúl, sa subsidiárne uplatní andorrská zákonná úprava.

LiveChat
Whatsapp Messenger