Vyhľadávať podľa rozmeru

Ako nastaviť tlak svojich pneumatík v závislosti od rýchlosti

Viete, že je užitočné nastaviť tlak svojich pneumatík na veľmi vysokú rýchlosť? Normálne by tento článok nikoho nemusel zaujímať, pretože rýchlostné obmedzenia v Európe nás nútia jazdiť obmedzenou rýchlosťou.

Avšak chceli by sme objasniť niektoré veci pre tých odvážnejších medzi nami.

Z dôvodu hmotnosti, ktorú musia niesť sú bočnice pneumatiky vystavené miernej deformácii a behúň sa stlačí pri kontakte s vozovkou.

Jav deflexie pneumatiky pri vysokej rýchlosti

Inžinieri používajú termín deflexia na určenie výpočtu rozdielu medzi "nestlačeným" polomerom pneumatiky (medzi hornou časťou a stredom, to znamená medzi časťou pneumatiky, ktorá nepodlieha deformácii pri kontakte s povrchom) a "stlačeným" polomerom (medzi stredom pneumatiky a cestou, časti pneumatiky, ktorá sa stláča pri jej kontakte s povrchom).

Čím je rýchlosť vyššia, tým viac sa pneumatiky deformujú a vykazujú výrazné stlačenie behúňa. Inak povedané, čím rýchlejšie jazdí vodič, väčšia je deflexia, alebo deformácia pneumatiky je výrazná. Súbežne s tým ako sa zvyšuje rýchlosť, nosnosť vozidla sa znižuje.

Tlak pneumatiky musí byť prispôsobený rýchlosti, ktorou máte vo zvyku jazdiť, aby sa zachovala optimálna úroveň bezpečnosti a výkonnosti.

Aký tlak na akú rýchlosť?

Zoberme si ako príklad štandardnú pneumatiku rozmerov 215/50R17 91W, pre ktorú je potrebných približne 520 otáčok na prejdenie jedného kilometra. Pri 50km/h, je počet otáčok okolo 7 za sekundu. Keď sa rýchlosť zvýši na 240 km/h, počet otáčok môže dosiahnuť nie menej ako 35 za sekundu! V praxi to znamená, že pneumatika podlieha deflexii každých 28 milisekúnd. Čím je rýchlosť vyššia, tým je výraznejšia deformácia pneumatiky.

ETRTO (Európska technická organizácia pneumatík a kolies) zistila, že jav deflexie pneumatík má nezanedbateľný vplyv a mala by byť znížená, aby nedošlo k ohrozeniu motoristov jazdiacich vysokou rýchlosťou.

ETRTO tiež doporučuje nastavenie tlaku a zaťaženia v závislosti od rýchlosti jazdy. V prípade zvýšenej rýchlosti sa odporúča vyšší tlak hustenia ako je odporúčaný tlak na bočnici pneumatiky.

Indikácie pre správny tlak v porovnaní s danou rýchlosťou.

Keď si zoberieme ako základ odporúčaný tlak výrobcom v obyčajných jazdných podmienkach, potom by mal byť tlak pneumatiky postupne zvyšovaný so zvyšovaním rýchlosti. V nižšie zobrazenom príklade tlak 2.4 barov odporúčaný výrobcom pre pneumatiku 215/50R17 91W, môže byť zvýšený o 0.10 barov vždy keď sa rýchlosť zvýši o 10 km/h.

Samozrejme, pokiaľ nejazdíte Formula 1, je nemožné nastaviť tlak počas jazdy. Preto plánujte v predstihu potrebný tlak, predtým ako to rozbehnete.

+10km/h = zvýšte tlak o +0.10 bar

Keďže rýchlosť jazdy postupne narastá, nosnosť indikovaná na bočnici pneumatiky sa znižuje o 5% pre každých 10km/h navyše, a to platí až kým sa rýchlosť nezvýši o ďalších 30km/h.

+10km/h = -5% nosnosti

V našom prípade pneumatika 215/50R17 91W so štandardným indexom hmotnosti môže uniesť 671 kíl. Nosnosť nedosahuje viac ako 570 kíl keď sú namontované na vozidle idúce rýchlosťou 270km/h.


LiveChat
Whatsapp Messenger