Vyhľadávať podľa rozmeru

Indexy hmotnosti a rýchlosti pneumatík

Index hmotnosti

Index hmotnosti sa nachádza na boku pneumatiky. Zodpovedá maximálnej hmotnosti, ktorú dokáže pneumatika uniesť.

Index hmotnosti môžete porovnať s tabuľkou nižšie, kde nájdete maximálnu hmotnosť v kg, ktorú dokáže pneumatika uniesť.

Nosnosť pneumatiky musí zodpovedať minimálne polovici hmotnosti, ktorú môže niesť náprava.


Index hmotnosti Hmotnosti (kg)
20 80
22 85
24 85
26 90
28 100
30 106
31 109
33 115
35 121
37 128
40 136
41 145
42 150
44 160
46 170
47 175
48 180
50 190
51 195
52 200
53 206
54 212
Index hmotnosti Hmotnosti (kg)
55 218
58 236
59 243
60 250
61 257
62 265
63 272
64 280
65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
Index hmotnosti Hmotnosti (kg)
79 437
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
Index hmotnosti Hmotnosti (kg)
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
111 1090
112 1120
113 1150
114 1180
115 1215
116 1250
117 1285
118 1320
119 1360
120 1400

Rýchlostný index

Rýchlostný index je písmeno na bočnici pneumatiky označujúce maximálnu rýchlosť, ktorou môže ísť pneumatika.

Zoberte si písmeno, ktoré označuje rýchlostný index na bočnej strane vašej pneumatiky a skontrolujte ho v tabuľke nižšie, aby ste zistili maximálnu rýchlosť, ktorú znesie pneumatika.


Rýchlostný index Rýchlostný (km/h)
A1 5
A2 10
A3 15
A4 20
A5 25
A6 30
A7 35
A8 40
B 50
C 60
Rýchlostný index Rýchlostný (km/h)
D 65
E 70
F 80
G 90
J 100
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Rýchlostný index Rýchlostný (km/h)
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
ZR >240
W 270
Y 300


Pozor!

Nikdy nesmiete použiť pneumatiku s rýchlostným indexom nižším, ako mala pôvodná pneumatika od výroby na vašom vozidle. Na druhej strane, môžete bez akýchkoľvek starostí použiť pneumatiku s vyšším rýchlostným indexom.

Je možné použiť pneumatiku s nižším rýchlostným indexom ako je určený výrobcom vozidla?

Zákon zakazuje používať pneumatiku, ktorá má rýchlostný index nižší ako tá pôvodne použitá výrobcom. To isté platí aj pre index hmotnosti.

Výnimkou sú pneumatiky na sneh

Môžete použiť pneumatiky na sneh, ktorých rýchlostný index je nižší ako u letných pneumatík. Napríklad, ak vaše vozidlo jazdí s lete s indexom V, má potom povolené jazdiť na pneumatikách na sneh s indexom H.

Aká je to pneumatika ZR ?

ZR znamená že pneumatika môže ísť rýchlosťou vyššou ako 240 km/h. Spája kategórie W a Y. Jedná sa o vysoko výkonné pneumatiky. Na bočnici vašich pneumatík toto bude pravdepodobne označovať len písmeno Z.


LiveChat
Whatsapp Messenger