Vyhľadávať podľa rozmeru

Klasifikácia UTQG

Táto klasifikácia charakterizuje pneumatiku v závislosti od úrovne jej výkonnosti. Označenia UTQG sa nachádzajú na bočnici pneumatiky.

klasifikácia utqg

Treadwear : Ukazovateľ opotrebovania behúňa

Tento ukazovateľ zodpovedá rýchlosti opotrebovania behúňa pneumatiky. Táto skúška sa vykonáva na vzdialenosti približne 10 000km.

Hodnota ukazovateľa má rozsah medzi 60 a 620. Referenčný ukazovateľ je 100.

  • Pneumatika sa ukazovateľom 50 sa opotrebuje 2x rýchlejšie ako pneumatika s ukazovateľom 100.
  • Pneumatika sa ukazovateľom 150 sa opotrebuje 1,5x pomalšie ako pneumatika s ukazovateľom 100.

Zhrnutie: Čím je vyšší ukazovateľ opotrebovania (Treadwear), tým dlhšiu bude mať vaša pneumatika životnosť.


Traction: Ukazovateľ priľnavosti

Tento ukazovateľ zodpovedá priľnavosti pneumatiky k mokrej vozovke. Tento ukazovateľ sa mení medzi AA a C. Ukazovateľ C zodpovedá minimálnemu dodržiavanému ukazovateľovi.

Zhrnutie: Čím je vyšší váš ukazovateľ trakcie, tým bude kratšia vaša brzdná dráha.


Température: Ukazovateľ odolnosti voči prehrievaniu

Tento ukazovateľ zodpovedá odolnosti pneumatiky voči prehrievaniu ako aj schopnosti odvádzať teplo. Mení sa medzi A a C, C je minimum.


LiveChat
Whatsapp Messenger