Počet vrstiev pneumatiky a index hmotnosti

Čo je to vrstva pneumatiky?

Na zlepšenie odolnosti pneumatiky je podstatná štruktúra kostry. Vrstvy sa skladajú zo syntetickej tkaniny (kevlar, nylon, polyester), ktorá pokrýva celú kostru a spája obe pätkové lanká. Umiestňujú sa v strategických miestach pneumatiky.

  • V priamom kontakte s pätou na obmedzenie trenia o disk.
  • Nad dvojitou vrstvou syntetického kaučuku, ktorý slúži ako duša v bezdušovej pneumatike.

Niektoré pneumatiky majú vrstvy, ktoré sa prekrývajú v rôznych uhloch. Táto vlastnosť umožňuje rozlišovať pneumatiky diagonálnej konštrukcie (vrstvy sa prekrývajú pod uhlom 55 stupňov) a pneumatiky radiálnej konštrukcie (všetky vrstvy sú kolmé na os rotácie pneumatiky).Dnes sú už diagonálne pneumatiky zväčša nahradené radiálnymi pneumatikami, okrem určitých špecifických aplikácií.

Vďaka technologickému vývoju a vynálezu syntetických vlákien, sa vylepšili materiály používané na konštrukciu vrstiev.

Index hmotnosti/počet vrstiev označený na bočnici pneumatiky, umožňuje určiť, aké je maximálne zaťaženie, ktoré dokáže pneumatika uniesť pri odporúčanom tlaku výrobcom.

Hmotnostné indexy osobných automobilov majú číslice, zatiaľ čo úžitkové automobily sú klasifikované v abecednom poradí (najbližšie písmená k Z udávajú najodolnejšie pneumatiky, ktoré môžu odolávať vyšším tlakom a niesť vyššiu hmotnosť).

Predtým ako sa začal používať hmotnostný index, používali sa označenia vrstiev a/alebo počet skutočných vrstiev ako mierka odolnosti. Čím bolo viac vrstiev, tým bola kostra pevnejšia.

Dnes index hmotnosti/počet vrstiev nezodpovedá presne počtu vrstiev pod behúňom, ale označuje rovnakú odolnosť, ktorú by mali inak diagonálne pneumatiky.

Väčšina automobilových pneumatík dnes obsahuje jednu alebo dve vrstvy. U pneumatík pre úžitkové vozidlá s konštrukčným označením vozidla (10, 12 alebo 14 vrstiev) v skutočnosti nemajú viac ako dve alebo tri vrstvy, alebo jednu oceľovú vrstvu.

Pretože pneumatiky osobných automobilov sú vo všeobecnosti navrhnuté na štandardné zaťaženie, bočnice potom bežne nemávajú žiadne označenie v tomto zmysle, alebo jednoducho majú SL (standard load).


Európsky systém označovania vrstiev a maximálny tlak/ Osobné
Hmotnostný indexSkratkaMaximálny tlak
Štandardná nosnosťSL2.45 bars
Zosilnená nosnosťXL2.8 bars
Európsky systém označovania vrstiev a maximálny tlak/ Úžitkové
Index hmotnostiIndex vrstievMaximálny tlak
B42.45 bar
C63.35 bar
D84.35 bar
E105.30 bar
F126.30 bar

LiveChat
Whatsapp Messenger